In het Financieel Dagblad van 4 april werd uitgebreid ingegaan op de faalkosten in de bouw. Als ik terugblik op 20 jaar uitvoering in de projecten herken ik hier veel in. Mijn persoonlijke en waarschijnlijk nog lang niet volledige analyse van redenen voor bouwfouten. 

Ten eerste heb ik meer dan eens meegemaakt dat de start van een project wordt uitgesteld door onderhandelingen over het contract. Echter de start van de uitvoering staat vast vanwege vergunningen, seizoen, reservering materieel, etc. De engineering staat daardoor onder grote druk om toch op tijd op te leveren. Terwijl één uurtje extra engineering, tijd voor extra controle circa 3 uur scheelt in de werkvoorbereiding en uiteindelijk zo’n 10 uur in de uitvoering bespaart.  

Een tweede oorzaak die mij is opgevallen is, is dat er nooit wordt gebouwd volgens het bestek wat is uitgevraagd. Door invloeden van buitenaf (klant, omgeving, wetgeving), komen er wijzigingen, vele wijzigingen.  Een ontwerp is als een trein die gaat lopen, elke wijziging heeft grote potentie om die trein te laten ontsporen. Of hij rijdcompleet een station voorbij en zie die trein dan maar weer terug te krijgen op dat station. 

Ik heb gemerkt dat er veel te weinig inzicht is, bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, wat de effecten zijn van wijzigingen.  

Als Cost Engineer ben ik regelmatig “teruggefloten” omdat de uren die ik opgaf voor een wijziging “veel te hoog” waren. En als het om een losstaand (mini)projectje zou gaan, hadden mijn collega’s gelijk gehad. Maar helaas heeft een wijziging een veel grotere impact, ofwel het aantal uren en de benodigde tijd van changes wordt te laag ingeschat. En ja, het aantal uren en de benodigde tijd is niet hetzelfde. De totale invloed op de planning is namelijk groter dan alleen het optellen van de extra uren bij het oorspronkelijke budget. En die invloed heb ik exponentieel zien toenemen bij het stijgend aantal wijzigingen 

Een derde oorzaak die tot hilarische, maar kosten overschrijdende, situaties leidt, is het verkeerd inschatten van de bouwfase. De uiteindelijke situatie is keurig uitgewerkt in een 3D model, de huidige situatie is ingemeten en in kaart gebracht, maar er is niet goed nagedacht over de fase ertussen: de bouw. Zo stond er eens een dieplader met een tank voor een pijpenbrug waar hij niet onderdoor kon. Of het gebouw staat klaar en vervolgens kan de machine niet door de deur.  Leuke verhalen voor op een feestje, maar desastreus voor het project budget en planning. 

Maar wat naar mijn mening de allerbelangrijkste oorzaak van faalkosten is: het wordt niet bijgehouden. Ik heb het maar bij één bedrijf meegemaakt: extra uren die wij besteedden aan wijzigingen, moesten wij op een andere post boeken.  Ik ben ervan overtuigd dat zodra bij een bedrijf aandacht komt voor het goed bijhouden en registreren van de faalkosten, en de reden van deze extra kosten, dat dit bedrijf een heel krachtig stuurmiddel in handen heeft. En dat de marges met sprongen vooruit zullen gaan.