“Als Bill Gates in een bus stapt, zijn alle passagiers gemiddeld miljonair.”

Als afscheidscadeau van de redactie van het vakblad VIEWonVALUE van de DACE, kreeg ik  het best verkochte boek ooit van Sanne Blauw.

Ik heb dit boek met enorm veel plezier en vooral herkenning gelezen. Cijfers liegen niet wordt er vaak gezegd. En dat klopt. Alleen zonder de context, zonder te weten waar de cijfers vandaan komen, waar ze op gebaseerd zijn, kan de interpretatie van die cijfers wel tot leugenachtige situaties leiden. Zoals het voorbeeld van de buspassagiers.

Het is een boek vol treffende voorbeelden hoe wij ons door de jaren heen hebben laten leiden, verleiden en vooral misleiden door cijfers en statistieken. Nu heb ik vanwege mijn achtergrond als Cost Engineer al een natuurlijke achterdocht voor getallen (waar is het op gebaseerd, wat zit er wel/niet in die prijs, hoe recent zijn de cijfers). Maar die achterdocht is door dit boek alleen maar groter geworden vrees ik ?